logo-img

ECONOMIC EFEKT POUŽITÍ

 • 15%

  Zvýšení

  Užitného objemu
  fermentační nádrže

 • 25%

  Snížení

  Spotřeby surovin

 • 35%

  Možnost

  Použití suroviny
  nižší kvality

 • 100%

  Záruka

  Návratnosti investic
  za 2 roky

INTEGRAČNÍ ŘEŠENÍ HAB ® Zařízení

 • 1

  PŘEDÁNÍ

  zařízení HAB-1500

 • 2

  REGISTRACE

  v bioplynovém zařízení k testovacím účelům

 • 3

  MONTÁŽ

  HAB-1500 na bioplynovém zařízení

 • 4

  KALIBRACE

  parametrů a pracovního procesu

 • 5

  ZAHÁJENÍ PROVOZU

  a bezplatná testovací fáze zařízení HAB po dobu až 6 měsíců

 • 6

  SHRNUTÍ

  výsledků testování

HAB®

HYDRODYNAMICKÉ AKTIVAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO BIOMASU

img
2006/42/EC
2014/35/EU
2014/30/EU
HAB - 1500
Ochranná třída IР 55 Maximální průtokový výkon 25 m3/hod.
Hladina intenzity zvuku 74 db. Výchozí tlak 4,0 bar
Teplotní nároky použitého materiálu +5°С - +60 °С Teplota okolí -35°С, +45 °С
Rozměry Hmotnost 4500x2438x2591mm
3500 kg
Zásobovací napětí 400 V / 50 Hz

FYZIKÁLNÍ PROCESY NA ZÁKLADĚ NAŠICH ŘEŠENÍ

Zařízení HAB® umožňuje využití rozrušujícího procesu kavitace tak, aby se surovina stala jednotná a homogenní
Na počátku přidaná surovina, která je charakterizována hrubými vlákny, opouští HAB® zařízení jako homogenní a dobře pumpovatelná hmota, která je tak optimálně připravena k bakteriální degradaci v rámci bioplynového zařízení
Zařízení HAB® využívá technologie kontrolované kavitace jako metody dezintegrace organického materiálu v procesu vzniku bioplynu. Síly, které vznikají v průběhu kontrolované kavitace, rozrušují buněčné struktury organického materiálu na molekulární úrovni (lignin, celulóza)
Elektrické vybaveníse skládá se součástek firmy Siemens. Každý HAB model je vybaven inteligentním řídícím softwarem. Provoz probíhá plně automaticky.
img img

HLAVNÍ VÝZVY V OBLASTI BIOPLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ

 • 1

  PROBLÉMYS HOMOGENIZACI SUROVINY VE FERMENTAČNÍCH NÁDOBÁCH

 • 2

  OMEZENÍVE VÝBĚRU BIOMASY

 • 3

  PRACOVNÍ REŽIM NEROVNOMĚRNÉ ZATÍŽENÍ

 • 4

  PROBLÉMYS PLOVOUCÍMI VRSTVAMI

 • 5

  NEDOSTATEKENERGETICKÉ SUROVINY

 • 6

  DLOUHÁ DOBAPROCESU KVAŠENÍ

img
 • 1

  ZLEPŠENÍ HOMOGENITY díky optimálnímu rozpuštění a extrakci

 • 2

  ZVÝŠENÍ VÝKONNOSTI ve fermentační nádrži

 • 3

  SNÍŽENÍ SPOTŘEBY SUROVIN ve výrobě energie

 • 4

  MOŽNOST VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH ROSTLINNÝCH KULTUR s obsahem ligninu a celulózy

 • 5

  ZVÝŠENÁ VÝTĚŽNOST PLYNU u specifických materiálů

 • 6

  ZKRÁCENÍ PROCESŮ kvašení extrahentů